Meny Lukk

Velkommen inn!

Dyrlege / Veterinær / Smådyrklinikk sentralt i Stavanger – dyrlege Stavanger

Coronavirus! (scroll down for information in English)

For å kunne holde åpent og drive trygt for både oss og dere mens Coronavirusutbruddet pågår gjør vi følgende smitteverntiltak:

Telefon og åpningstid begrenses:

Telefontid:                               Hverdager:   09-13

Åpningstid resepsjon/butikk:   Hverdager:  09-13 og   Man- Tor:  1630-1700

– Butikk/resepsjon vil være stengt utenfor åpningstidene over.

– Avtalte timer på KLINIKKEN avholdes til avtalt tid dagen gjennom.

– Vennligst vent utfor til du blir låst inn til timen din.

– Dersom du har feber, hoste, kortpustethet eller andre symptomer fra luftveiene så må en annen komme med dyret ditt. Vedkommende får bli med inn, håndterer dyret og betaler i ditt fravær. Syke personer vil bli avvist i døren.

– For dyr som kommer fra hjem der en person er i karantene eller er smittet/syk med coronavirus utføres bare AKUTT behandling. Ring i telefontid først. Få en person utenfra husholdningen til å komme med dyret. Vedkommende får bli med inn, håndterer dyret og betaler i ditt fravær. Dyret må også vaskes grundig først. Vaksiner, tannrens etc. venter vi med til dere er friske/ute av karantene.

– Vi kan ikke komme ut i butikken for å finne mat/tilpasse sele etc. Resepsjonsglasset kommer til å være igjen.

– Kun en eier per kjæledyr. Gjelder ikke nødvendig pass av SMÅ barn.

– Ved undersøkelser etc. kan munnbind og andre beskyttelsesutstyr bli brukt av personalet for begge parters trygghet.

– Konsultasjoner etc. utføres like grundig som før, men så raskt som mulig. Kloklipp uten sedasjon utsettes.

– Vi kan ikke ta i retur varer/matsekker etc.

– Bruk kort, ikke kontanter.

Coronavirus!

To provide a safe environment for both our staff and clients during the coronavirus outbreak we take the following precautions:

Limitations in phone and opening hours:

Phone hours:                                                  workdays:               09-13

Opening hours reception and shop:               workdays:               09-13 and

                                                                        Mon- Thu                 1630-1700

– Reception and shop will be closed out of these hours.

– Scheduled appointments will be carried out as planned throughout the day.

– Please wait outside to be let in for your scheduled appointment.

-If you have fever, cough, are short of breath or have other symptoms from airway disease, then another person must come with your pet. This person will be let in, will handle your pet and pay for the appointment in your absence. Apparantly ill persons will be turned away at the door.

– For pets coming from homes where people are in quarantine or are ill with the coronavirus, ONLY emergency treatment will be carried out. Please phone in first in the phone hours. A person outside the household must come with your pet. This person will be let in, will handle your pet and pay for the appointment in your absence. When you are healthy again/ finished with the quarantine, we can perform vaccinations, dentals, elective surgery etc.

– We will not enter the sales area to assist customers. The sliding glass in the reception will be closed.

– Only one owner is allowed in with the pet, except for toddlers where the parent cannot make other arrangements.

– In the consult protective equipment may be used by staff for the safety of both us and you.

– Consults etc. will be carried out as thoroughly as before, but as fast as possible. Nailclipping without sedation will not be performed.

– In this period, we will not be able to refund any goods.

– Please pay by card, not cash. – Thank you for your cooperation. –

Vanlige åpningstider:

Mandag – Torsdag 09 -17

Fredager 09-13